A A

Logopedie

Naar de logopedist

Logopedie is echt niet alleen voor kinderen die slissen of stotteren. Bij een logopedist kunt u terecht met alle mogelijke spraak-, stem- of slikproblemen. Ook als u een taalstoornis hebt of doof of slechthorend bent, kan een logopedist veel voor u doen. Fijn dus, dat er in ons gezondheidscentrum ook een praktijk voor logopedie is!

Alle logopedisten van deze allround logopediepraktijk hebben twee specialisaties:

  • Lees- en spellingsproblemen vanuit de fonologie
  • OMFT (oro-myofunctionele therapie, om alle spraakspieren in evenwicht te brengen)

www.lctb.nl