A A

Clienttevreden-2011

Gezondheidscentrum Zevenkamp

Patiëntentevredenheidsonderzoek 2011
‘Ervaringen met de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg’

In de periode april t/m juni 2011 is in ons gezondheidscentrum een patiëntentevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door studenten van Hogeschool Rotterdam binnen het project ‘Projectmatig en Multidisciplinair samenwerken aan Grootstedelijke vraagstukken”. Het onderzoek had betrekking op:
•    De ervaringen van patiënten met de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de praktijk, zoals openingstijden, telefonische bereikbaarheid en wachttijd;
•    De wensen ten aanzien van (uitbreiding van) de bereikbaarheid en toegankelijkheid.
Voor ons gezondheidscentrum is bereikbaarheid en toegankelijkheid een essentieel onderdeel van onze dienstverlening.
Voor de gegevensverzameling is gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst (Consumer Quality index lijst), aangevuld met twee focusgroep gesprekken. Dat zijn wat uitgebreidere interviews met een kleine groep cliënten van het centrum (maximaal 8 personen).
De vragenlijst is uitgereikt aan 300 patiënten van Gezondheidscentrum Zevenkamp.  Hiervan zijn er 199 ingevuld en teruggestuurd. De resultaten zijn vergeleken met het onderzoek dat in 2009 in het gezondheidscentrum is uitgevoerd.

Conclusies en aanbevelingen
Uit reacties is gebleken dat de patiënten die de vragenlijst hebben ingevuld, in het algemeen zeer tevreden zijn over ons gezondheidscentrum. Gemiddeld geven zij hun huisartsenpraktijk een 8,3.  Zij zijn overwegend positief over de bejegening door de huisarts en de andere medewerkers.
Patiënten zijn tevreden over de privacy in de spreek- en behandelkamers. Dit is duidelijk verbeterd ten opzichte van het vorige onderzoek. Ook de toegankelijkheid van het centrum wordt positief beoordeeld. De verhuizing naar een nieuw pand in 2010 heeft aantoonbaar een positief effect gehad op de privacy en toegankelijkheid.

De belangrijkste aandachtspunten die uit het schriftelijke onderzoek en de gesprekken naar voren kwamen zijn:
•    Een aanzienlijk deel van de patiënten vindt de telefonische bereikbaarheid onvoldoende, o.a. de snelheid waarmee de telefoon wordt beantwoord;
•    De wachttijd bij de huisartsen wordt als lang ervaren.
•    Een redelijk deel van de patiënten heeft behoefte aan uitbreiding van de spreekuurtijden naar de avond of op zaterdag.
Wij hebben inmiddels al een aantal maatregelen getroffen.
Privacy is een continu aandachtspunt. Wij zijn van 8 tot 17 uur telefonisch bereikbaar. De nieuwe telefooncentrale heeft de eerste maanden van 2011 problemen gegeven, waardoor o.a. de wachttijd langer was. Voldoende personele bezetting is een continu aandachtspunt. Door verbeteringen in onze telefooncentrale hopen wij aan de verwachtingen van onze cliënten te voldoen. Tevens onderzoeken wij de mogelijkheden van uitbreiding van de spreekuurtijden.
De website van ons gezondheidscentrum is in juni 2011 vernieuwd.
Wij blijven continu werken aan verbetering van onze dienst- en zorgverlening. Heeft u vragen, ideeën en suggesties, laat het ons dan weten. Uw mening telt!