A A

Links

Huisartsenzorg

Algemeen
Betrouwbare informatie bij zorg en ziektewww.thuisarts.nl
Gezond dieetwww.voedingscentrum.nl
Kosten bezoek huisartswww.consumentenbond.nl/zorgverzekering/huisarts-en-de-zorgverzekering
Opvoedinformatiewww.cjgrijnmond.nl
Persoonlijke gezondheidscheckwww.persoonlijkegezondheidscheck.nl
Vragen over verwijzingenwww.verwijsafspraken.nl
Verwijswijzer Rotterdamwww.verwijswijzerrotterdam.nl
Voor mantelzorgerswww.mezzo.nl
Zilverenkruiswww.zilverenkruis.nl
Zorg in de regiowww.kiesbeter.nl
Zorgfolders in het Arabisch en Turkswww.fawrotterdam.nl
Zorgzoeker Achmeazorgzoeker.zilverenkruis.nl
Buurt
Buurtpaswww.buurtpas.com
Erasmus MCwww.erasmusmsc.nl
Gemeente Rotterdamwww.rotterdam.nl
Havenpolikliniekwww.havenpolikliniek.nl
Vraagwijzer Rotterdam AlexanderVraagwijzer Rotterdam Alexander
Sint Fransiscus Gasthuiswww.franciscus.nl
IJsselland ziekenhuiswww.ysl.nl
Oog
Algemene informatie oogheelkundewww.oogziekenhuis.nl
Organisatie voor mensen met een visuele beperkingwww.oogvereniging.nl
KNO
Nederlandse vereniging voor slechthorendheidwww.nws.nl
Hart- en vaatziekten
Nederlandse hartstichtingwww.hartstichting.nl
Nederlandse vereniging voor cardiologiewww.hartwijzer.nl
Luchtwegen
Longfondswww.longfonds.nl
Neurologie
Hersenstichtingwww.hersenstichting.nl
Parkinsonverenigingwww.parkinson-vereniging.nl
Diabetes
Diabeteswww.mijndiabetes.nl
Diabetesfondswww.diabetesfonds.nl
Diabetesvereniging Nederlandwww.dvn.nl
Zwangerschap
Anticonceptiewww.anticonceptie.nl
Rutgerstichtingwww.anticonceptievoorjou.nl
Psychosociaal
Alcoholverslavingwww.alcoholdebaas.nl
Dementiewww.alzheimer-nederland.nl
Psychische gezondheidwww.psychischegezondheid.nl
Psychische klachtenwww.mentaalvitaal.nl
Stoppen met rokenwww.ikstop.nl
Stoppen met rokenwww.stivoro.nl
Bewegingsapparaat
Bewegen in de regio
Fysiotherapiewww.fysiotherapiezevenkamp.nl
Reumafondswww.reumafonds.nl
Sportenwww.sportzorg.nl
Huid
Algemene informatie over huidaandoeningenwww.huidarts.info
Urinewegen
Algemene informatie over urologiewww.allesoverurologie.nl
Man/Vrouw
Algemene informatie over borstkankerwww.borstkanker.nl
Algemene informatie over SOA’swww.soa.nl
Centra voor begeleiding en hulp bij zwangerschapsafbreking; abortus en abortuspil.www.casaklinieken.nl/
Nederlandse vereniging voor gynaecologenwww.nvog.nl