A A

Clienttevreden-2013

Uitkomsten patiënten tevredenheidsonderzoek 2013 Gezondheidscentrum Zevenkamp

In de periode april t/m december 2013 is in Gezondheidscentrum Zevenkamp een patiëntentevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is digitaal en continu uitgevoerd met behulp van het onderzoeksinstrument Infoscope van Amicura.
Het onderzoek had betrekking op de ervaringen van patiënten met het gebouw, de huisartsen en de praktijkondersteuners.
Voor de gegevensverzameling is gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst (Consumer Quality index lijst). De vragen zijn per email verstuurd aan een selectie van patiënten van wie het emailadres bekend was.

Conclusies en aanbevelingen
Uit reacties is gebleken dat de patiënten die de vragenlijst hebben ingevuld, in het algemeen zeer tevreden zijn over ons gezondheidscentrum. Gemiddeld geven zij hun huisartsenpraktijk een 8,3. Zij zijn overwegend positief over de bejegening door de huisarts en de andere medewerkers.
Met betrekking tot de huisarts worden de bejegening, de accommodatie, de informatieverstrekking en de samenwerking met andere disciplines door de meeste patiënten gewaardeerd. De meeste patiënten zijn ook tevreden over de doktersassistentes. Zij behandelen patiënten met respect, nemen voldoende tijd voor hen en zijn behulpzaam.
Wat betreft de praktijkondersteuners zijn de meeste patiënten tevreden over de toegankelijkheid, de bejegening, de informatie die ze ontvangen en de samenwerking van de praktijkondersteuner met andere zorgverleners.
Als het gaat om het gebouw, vinden alle patiënten dat zij de praktijk met hun eigen vervoersmiddel goed kunnen bereiken en dat de toegankelijkheid voor kinderwagens, rolstoelgebruikers e.d. goed is. De meeste patiënten zijn tevreden over de accommodatie, de informatie die zijn ontvangen en de samenwerking tussen de verschillende disciplines in het gebouw.

De belangrijkste aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren kwamen zijn:
-het maken van een afspraak met de huisarts op een door de patiënt gewenst moment,
-binnen 2 minuten iemand aan de telefoon krijgen als de patiënt overdag de
huisartsenpraktijk belt,
-binnen 15 minuten na de afgesproken tijd door de huisarts geholpen worden.

Wij hebben inmiddels al een aantal maatregelen getroffen.
Wij streven er naar de reguliere telefoontjes binnen 2 minuten te beantwoorden. Op de dagdelen dat de telefonische bereikbaarheid het meest onder druk staat, is vanaf december 2013 de formatie assistentes uitgebreid. Uit monitoring blijkt dat de telefonische bereikbaarheid van reguliere telefoontjes binnen 2 minuten is gestegen naar 90%.
Voor de andere punten worden inmiddels verbeterplannen uitgevoerd.

Wij blijven continu werken aan verbetering van onze dienst- en zorgverlening. Heeft u vragen, ideeën en suggesties, laat het ons dan weten. Uw mening telt.