A A

Clienttevreden-2015

De beste zorg
Als patiënt wilt u graag een huisarts die u de beste zorg verleent. Door deel te nemen aan de NHG praktijkaccreditering hopen wij u er van te overtuigen dat u een gerechtvaardigd vertrouwen mag hebben in de door ons geleverde zorg. Met een NHG-Praktijkaccreditering laten wij namelijk zien dat wij doelbewust investeren in verantwoorde zorg, tevreden patiënten en een goede organisatie.

Hoe komen wij aan dit keurmerk?
Om het keurmerk te krijgen, is onze praktijk in 2008 voor de eerste keer grondig doorgelicht. Daarbij zijn de organisatie en praktijkvoering, het medisch handelen en de mening van patiënten vergeleken met andere praktijken. Op basis daarvan hebben wij enkele verbeterplannen gemaakt. Vervolgens is ons het keurmerk verleend. Nadat het keurmerk is verleend, controleert een auditor jaarlijks of de praktijk nog steeds aan de kwaliteitsnormen voldoet.

Patiënten ervaringen zijn een essentieel onderdeel van de toetsing
In het kader van het keurmerk vragen wij elke drie jaar onze patiënten naar hun mening over de kwaliteit van de praktijk. Ook dit voorjaar (2015) hebben we dat weer gedaan.

Uit dit onderzoek is gebleken dat ruim driekwart van de patiënten tevreden is over het gebouw en de privacy in de praktijk. Naar aanleiding van de vorige enquêtes hebben we veel aandacht besteed aan het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid. We zijn blij te kunnen constateren dat die niet alleen volgens de harde managementcijfers, maar ook in de beleving van onze patiënten duidelijk verbeterd is. Op onze homepage, onder het kopje “bereikbaarheid” kunt u hier meer over lezen.

Verder is uit het onderzoek gebleken dat patiënten behoefte hebben aan meer speelgelegenheid in de wachtkamer, een prettiger klimaat in de wachtkamer en meer privacy van patiënten als zij met de assistente aan de balie spreken. In de afgelopen maanden hebben we gewerkt aan verbetering van deze punten. We hopen dat we hiermee onze dienstverlening aan u verbeterd hebben.
De ervaringen van patiënten zijn voor ons van essentieel belang. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? Wij nemen uw opmerkingen graag in ontvangst.