A A

Aanmelden

Aanmelden

Bent u nog niet ingeschreven bij onze huisartsenpraktijk? Als u in de wijk Zevenkamp woont, bent u van harte welkom.

Formulier

Als u het inschrijfformulier hebt ingevuld, kunt u het afgeven bij de balie van het gezondheidscentrum. De assistente kijkt dan of er bij de huisarts van uw keuze nog ruimte is. Als het kan, zet ze uw gegevens meteen in het systeem. Hebt u een medische voorgeschiedenis, dan wil de huisarts graag eerst even kennismaken.

Wilt u zich inschrijven, neem dan het volgende mee:

  • Inschrijfformulier, ingevuld en ondertekend;
  • Identiteitsbewijs;
  • Verzekeringsbewijs (uw zorgpas of polisblad);
  • Uw dossier (of laat het opsturen).

Wijzigingen doorgeven

Als er iets in uw situatie verandert, bijvoorbeeld omdat u verhuist, een kindje krijgt, overstapt naar een andere verzekeraar of een nieuw mobiel nummer of e-mailadres hebt, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door.