A A

Aanmelden

Patiëntenstop

Momenteel is er binnen onze praktijk sprake van een patiëntenstop. Het is niet mogelijk om u als nieuwe patiënt in te schrijven. Als u intrekt (gaat wonen) bij een persoon die al hier staat ingeschreven, is inschrijving mogelijk.

Neemt u hierover contact op met de praktijk, dan kunnen wij kijken wat we hierin voor u kunnen betekenen.

Wijzigingen doorgeven

Als er iets in uw situatie verandert, bijvoorbeeld omdat u verhuist, een kindje krijgt, overstapt naar een andere verzekeraar of een nieuw mobiel nummer of e-mailadres hebt, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door.