A A

Praktijkondersteuning

Praktijkondersteuners

Onze huisartsenpraktijk heeft zes praktijkondersteuners. Twee praktijkverpleegkundigen en drie praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg. Graag vertellen wij u hier iets over wat zij doen.

Praktijkverpleegkundigen (POH)

Onze praktijkverpleegkundigen zijn Janneke Geijteman , Eva van Heteren. Als u bijvoorbeeld suikerziekte hebt, hoge bloeddruk, COPD of astma, dan doen zij de reguliere controles in het kader van de ketenzorg. Natuurlijk in goed overleg met de huisarts, en alleen als de huisarts u naar de praktijkverpleegkundige heeft verwezen.

De praktijkverpleegkundigen komen ook regelmatig bij oudere patiënten thuis. En ze staan voor u klaar als u wilt stoppen met roken.

Emily Durieux
Eva van Heteren
Janneke Geijteman

Praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ)

Arlette de Vlaming, Mike Overdevest en Lieke Verwey zijn onze praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg. Zij helpen u als u psychische klachten hebt. Bijvoorbeeld als u somber bent, slecht slaapt, last hebt van angsten, of bij verslavingsproblemen.

De POH-GGZ luistert naar uw verhaal en stelt vragen. Zo brengt u samen in kaart wat uw klachten precies zijn en wat daaraan te doen is. Daarna geeft de POH-GGZ advies aan u en aan uw huisarts over een mogelijke behandeling. Soms komt u daarvoor terug bij de POH-GGZ of de huisarts, soms bij een andere zorgprofessional. Bijvoorbeeld bij een maatschappelijk werkende of een psycholoog.

Arlette de Vlaming
Lieke Verweij
Mike Overdevest