A A

Klachtenformulier

  Uw gegevens (de gegevens van degene die de klacht indient)

  Geslacht

  Voorletters

  Achternaam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer

  Emailadres

  Gegevens van de patiënt (dit kan iemand anders zijn dan degene die de klacht indient)

  Naam van de patiënt

  Geboortedatum patiënt

  Relatie tussen de indiener en de patiënt (bijv. ouder, echtgenote)

  Aard van de klacht

  Datum gebeurtenis

  Tijdstip

  De klacht gaat over (meerdere keuzes mogelijk)

  Omschrijving klacht

  Vul de code in captcha